Samarbejde med Peter Rose
Vores forretningsmål er at give små og nystartede virksomheder en personlig service i et omfang, som den enkelte kunde selv er med til at definere omfanget af.

Når et nyt kundeforhold indledes, er det derfor af stor betydning for os at anvende den fornødne tid til at diskutere igennem med kunden, hvad kunden forventer af os, og i denne forbindelse også, hvad vi forventer af kunden. Det er således vor opfattelse, at samarbejde kun kan fungere tilfredsstillende, hvis det opleves positivt af begge parter.

Hvad koster det?
Som alle andre revisorvirksomheder afregner vi efter timesatser, men i de fleste tilfælde vil vi på et indledende møde kunne give en vejledende samlet pris for vort arbejde, således at kunden ved, hvad han eller hun går ind til.


Virksomheden
Peter Rose er etableret som selvstændig revisor i 1994. Virksomheden blev i sin tid etableret på baggrund af en betydelig erfaring dels som revisor, dels som regnskabs- og økonomichef i større industri- og entreprenørvirksomheder.

En solid faglig baggrund og praktisk erfaring sammen med et lavt omkostningsniveau giver virksomheden en meget gunstig udgangsposition. Det muliggør en personlig betjening og et personligt engagement i kundens virksomhed, hvor opgavens løsning tilpasses kundens ønsker og behov.

Produkter
Virksomheden udfører følgende opgaver for små erhvervsvirksomheder, herunder iværksættere:

Total administrationsservice tilpasset kundens behov
Års- og skatteregnskab
Etableringsrådgivning
Budgetudarbejdelse og rådgivning omkring økonomistyring
Rådgivning omkring drift og anskaffelse af EDB
At være indehaverens professionelle sparringspartner