Titlen registreret revisor er beskyttet. Hovedparten af de aktive registrerede revisorer er medlem af Foreningen Registrerede Revisorer FRR, som bl.a. ved faglig sparring og tilbud om efteruddannelse medvirker til at sikre det faglige niveau.

Registrerede revisorer FRR er:

Offentligt godkendte
Ansvarsforsikrede
Uafhængige
Din revisor i lokalområdet

Én af to revisorgrupper i Danmark
Siden 1970 har der været to offentligt godkendte revisorgrupper i Danmark: Registrerede revisorer og statsautoriserede revisorer.

De to revisorgrupper er i dag stort set ligestillede og er bl.a. omfattet af den samme lovgivning. Kun i store virksomheder (børsnoterede) er der krav om anvendelse af statsautoriserede revisorer. I aktie- og anpartsselskaber i al almindelighed har de to grupper identiske rettigheder og pligter.

 


Kvalitetssikring
Alle offentligt godkendte revisorer er underlagt kvalitetskontrol fra Revisortilsynet, som er en statslig myndighed under Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Kontrollen udøves i praksis på tilsynets vegne af en række privat praktiserende revisorer fordelt over hele landet.

Dermed sikres, at også små revisorvirksomheder leverer kunderne serviceydelser på et professionelt kvalitetsniveau.

Peter Rose har siden 2004 fungeret som kvalitetskontrollant for Revisortilsynet.