Peter Rose
Peter Rose er indehaver af virksomheden, registreret revisor og cand.merc. i revision.

Virksomheden har ingen andre fastansatte, men trækker på et netværk af freelancere og andre rådgivningsvirksomheder.

Virksomheden har til huse i sideordnet kontorfællesskab med MN Revision v/ statsaut. revisor Mogens Nygaard. Vi har hver vores virksomhed og kundekreds, men samarbejder i et vist omfang om enkeltsager.